ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε πολύ προσεκτικά όλα τα πεδία.

FIT 1        FIT 2

   
Αγόρι        Κορίτσι    

Κεφαλαία – σε ελληνική γραφή – όπως στο διαβατήριο
   
Κεφαλαία – σε λατινική γραφή – όπως στο διαβατήριο

Κεφαλαία – σε ελληνική γραφή – όπως στο διαβατήριο
   
Κεφαλαία – σε λατινική γραφή – όπως στο διαβατήριο
Ημέρα              Μήνας              Χρονιά

Κεφαλαία – σε ελληνική γραφή – όπως στο διαβατήριο
   
Κεφαλαία – σε λατινική γραφή – όπως στο διαβατήριο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ        Άλλη <- Συμπληρώστε (σε ελληνική γραφή) αν έχετε επιλέξει "Άλλη"
ΕΛΛΗΝΙΚΗ        Άλλη  <- Συμπληρώστε (σε ελληνική γραφή) αν έχετε επιλέξει "Άλλη"

Σε ελληνική γραφή
   

Σε ελληνική γραφή

Κεφαλαία – σε ελληνική γραφή
   


   
ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
   

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά.
Για να υποβάλετε τη δήλωση θα πρέπει να επιλέξετε το παρακάτω checkbox βεβαιώνοντας ότι έχετε λάβει γνώση του Κανονισμού Εξετάσεων.


Έλαβα γνώση του Κανονισμού των Εξετάσεων όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής
και δηλώνω ρητά ότι τον αποδέχομαι.