ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Ιστορικό της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής

Η ιστορία της Σχολής μας ξεκίνησε το 1960, όταν οι ιδρυτές της και δάσκαλοι, Παναγιώτης και Ιωάννα Βόσσου οραματίστηκαν και δημιούργησαν ένα Σχολείο που θα προσέφερε στο μαθητή του:

  • το μαθησιακό περιβάλλον ώστε να αναπτύξει ισόρροπα το πνεύμα του και το σώμα του προκειμένου να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη και δημιουργική προσωπικότητα.
  • τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες ώστε να εξελιχθεί σε έναν πολίτη που θα είναι χρήσιμος στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει.
  • τη συστηματική διδασκαλία της Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας, ώστε να αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο, για να βιώσει τα μορφωτικά και πολιτισμικά αγαθά που του παρέχουν οι δύο πλέον διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς των ιδρυτών της Σχολής, ως φυσικό επακόλουθο της τήρησης των ιδρυτικών αρχών της , της υιοθέτησης σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, της προσεκτικής επιλογής του έμψυχου δυναμικού αλλά και της αμέριστης αγάπης για τα παιδιά, επικροτήθηκε από μαθητές και γονείς, έτσι ώστε η Σχολή να έχει ήδη διαγράψει μια λαμπρή ιστορία 50 και πλέον ετών.
Από το 1960 έως το 1975 το Σχολείο λειτούργησε στο Ψυχικό, από το 1976 έως το 2011 στο Μαρούσι, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2011 στην Κάντζα Παλλήνης.

Όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της Σχολής έχουν αλλάξει πολλά: τα κτίρια, οι εκπαιδευτικοί και φυσικά οι χιλιάδες μαθητές που αποφοίτησαν από αυτήν. Η Σχολή όμως, δημιούργημα και αποκλειστική ιδιοκτησία της οικογένειας Βόσσου, εξακολουθεί να παρέχει στους μαθητές της, όλα όσα ενέπνευσαν και έγιναν αρωγός για τους ιδρυτές της από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της.