ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Σχολείο και οι γονείς

Ένα από τα “μυστικά” της επιτυχίας της Ερασμείου Ελληνογερμανικης Σχολής βρίσκεται στη σχέση που αναπτύσσει με τους γονείς των μαθητών της, καθώς από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, θεώρησε ότι οι γονείς αποτελούν οργανικό μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητάς της, και ότι μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Αποτελεί βαθειά πεποίθηση της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών της Σχολής, ότι η συνεχής,  ειλικρινής και ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς, επηρεάζει θετικά την πρόοδο των μαθητών, καθώς:

  1. παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς για τα ενδιαφέροντα του μαθητή, τις κλίσεις, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, και ό,τι μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστικότερη μόρφωση και την ομαλότερη κοινωνικοποίηση του 
  2. βοηθά τους γονείς να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των παιδιών τους, το βαθμό συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία και την συνεργασία με τους συνομηλίκους τους
  3. συντελεί στην παιδαγωγική αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και στη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο μαθητή και τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για τους λόγους αυτούς  θεωρούμε ζήτημα άμεσης προτεραιότητας  τη  στενή συνεργασία με τους γονείς ώστε να ενημερωθούν  για την πρόοδο των παιδιών τους , όχι μόνο στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων για την επίδοση των ελέγχων, αλλά και όποτε ο γονέας ή η Σχολή  το κρίνουν αναγκαίο.