ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

H τάξη του αύριο, σήμερα

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η  παγκόσμια τάση για ανεμπόδιστη διακίνηση ιδεών, πόρων και αγαθών, συνιστούν πολύ μεγάλες αλλαγές και είναι αδύνατο να  αφήσουν ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης.

Σε αυτό  το νέο περιβάλλον είναι απαραίτητη η διεύρυνση των  δεξιοτήτων  στο χειρισμό τεχνολογιών, που   επιτρέπουν την  πρόσβαση στο πλήθος των  διαθέσιμων μορφωτικών και πολιτισμικών πόρων,  ώστε ο μελλοντικός  πολίτης  να μπορεί να ευημερεί αλλά  και να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Αυτές οι δεξιότητες, που  μόνο η εκπαίδευση μπορεί να εξασφαλίσει, αποτελούν ταυτόχρονα και τη μεγάλη υπόσχεση της ένταξης  των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης.  Εμείς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία  της ένταξης των νέων τεχνολογιών στην  εκπαιδευτική διαδικασία και ως προς  αυτό το σκοπό:

• ανανεώσαμε ριζικά τον τεχνολογικό μας  εξοπλισμό  με νέους Υπολογιστές και Διαδραστικούς  Πίνακες, σε όλες τις τάξεις,
• παροτρύνουμε και παρέχουμε  κάθε τεχνολογική και επιμορφωτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μας ώστε να μπορούν να εντάσσουν δημιουργικά τις νέες  τεχνολογίες. στη διδασκαλία τους.

Όμως όσο και αν ασπαζόμαστε την ιδέα ότι η σύγχρονη εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να είναι ψηφιακή, δεν πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αποτελεί  τη  μοναδική  απάντηση  στις προκλήσεις   μιας  τόσο σύνθετης διαδικασίας, όπως  είναι η διδασκαλία.

Για το λόγο αυτό  αξιοποιούμε με τη συμβολή καταξιωμένων   επιστημονικών συμβούλων, τους όρους και τα όρια της  ένταξης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή διδασκαλία, δίνοντας προβάδισμα στη διδακτική  μεθοδολογία  και παραμένοντας πιστοί  στην παράδοση της Ερασμείου Ελληνογερμανικης  Σχολής: να είναι δηλαδή τολμηρή και καινοτόμος, αποφεύγοντας όμως τις υπερβολές και τον άσκοπο εντυπωσιασμό.