ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Νηπιαγωγείο - Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, τις κοινωνικές αξίες και τα προϊόντα του πολιτισμού μας, καθώς και την ανάγκη να αποκτήσουν βαθμιαία τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που απαιτεί η σημερινή κοινωνία, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Μέσα σε ένα ελκυστικό, ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, εξασφαλίζουμε κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για όλα τα παιδιά. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, την παρατήρηση, τη διερεύνηση, τον πειραματισμό και την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, οικοδομώντας συγχρόνως και τους απαραίτητους μηχανισμούς για την κατάκτησή της. Οργανώνουμε ελκυστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ενεργό και αβίαστη συμμετοχή του παιδιού και στοχεύουν στη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξή του. Τα παιδιά έρχονται καθημερινά σε επαφή με τη Γερμανική γλώσσα με σκοπό την εξοικείωσή τους με τα ακούσματα μιας γλώσσας διαφορετικής από τη μητρική τους. Μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι και τη δραματοποίηση μαθαίνουν λέξεις και φράσεις σχετικές με την καθημερινή ζωή του σχολείου και της ηλικίας τους.

Υποστηρίζουμε κάθε παιδί, να ενταχθεί στην ομάδα, να δημιουργήσει σωστές διαπροσωπικές σχέσεις και να οικοδομήσει τις αξίες της κοινωνικής ζωής: αλληλοσεβασμό, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, αίσθηση του δίκαιου, ώστε να εξελιχθεί σε ένα υπεύθυνο, ισότιμο και δημιουργικό μέλος της κοινωνίας.

Βοηθάμε τα παιδιά να γνωρίσουν και να ασκήσουν το σώμα τους, να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία και το συντονισμό των κινήσεών τους, να κατακτήσουν το ρυθμό και την αρμονία, να διδαχθούν και να εκφραστούν μέσα από την κίνηση. Με το κουκλοθέατρο, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, τη μουσική, τα παιδιά καλλιεργούν τις εκφραστικές και δημιουργικές τους ικανότητες, και αναπτύσσουν την αισθητική τους κρίση.

Στο νηπιαγωγείο γίνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες, πάρκα, με σκοπό να αποκτήσουν τα νήπια εμπειρίες και γνώσεις από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρό τους και το φυσικό περιβάλλον τους. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα νήπια συμμετέχουν στην Γιορτή του Νηπιαγωγείου παρουσιάζοντας το κάθε τμήμα το δικό του πρόγραμμα (ρυθμικό, γυμναστικό, μιμητικό, χορευτικό, θεατρικό).

Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι οι γονείς, σαν πρώτοι παιδαγωγοί για τα παιδιά τους, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο αποτέλεσμα της παιδευτικής διαδικασίας, γίνονται στη Σχολή συχνές συγκεντρώσεις γονέων και ενημερώνονται ατομικά για κάθε παιδί. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας σε καθορισμένες ώρες καθημερινά με τη Νηπιαγωγό και τη Διεύθυνση.

Η Σχολή μας συνεργάζεται με παιδοψυχολόγο, η οποία δραστηριοποιείται μέσα στη σχολική κοινότητα και θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, σε θέματα:

  • ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης
  • προβλημάτων συμπεριφοράς
  • μαθησιακών δυσκολιών
  • σχέσεων γονέων-παιδιών