ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Γυμνάσιο - Λύκειο: Αρχές λειτουργίας

Το Γυμνάσιο - Λύκειο της Ερασμείου  Ελληνογερμανικής Σχολής είναι μια Ακαδημαϊκή Κοινότητα που η λειτουργία της στηρίζεται στις αρχές της ισότητας και της αμοιβαίας κατανόησης. Κοινοί στόχοι είναι η καθολική μόρφωση ,η ομαλή ένταξη των μαθητών μας στην κοινωνική ζωή και η προετοιμασία τους για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται σ' ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον.
Έμπειροι καθηγητές, διακεκριμένοι στο χώρο τους, έχουν αναλάβει την καθοδήγηση των παιδιών, παρέχοντάς τους ουσιαστική και ποιοτική εκπαίδευση. Ο καθηγητής - παιδαγωγός ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, δημιουργεί κλίμα επικοινωνίας και ατμόσφαιρα ελπίδας, ενισχύει την αυτενέργεια και συσχετίζει τις δραστηριότητες των μαθητών με τη  ζωή. Καλλιεργείται η υπευθυνότητα και ο αλληλοσεβασμός, που μετατρέπει το σχολείο σε χώρο δημιουργικής δραστηριότητας, συντελώντας έτσι στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.

Σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας, βασισμένοι στην ερευνητική μέθοδο, οδηγούν σε άριστα αποτελέσματα.  Ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός της Σχολής, με διαδραστικους πίνακες  σε κάθε τάξη, δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον που θα βοηθήσει τα παιδιά να εξοικειωθούν με το σημερινό τρόπο σκέψης.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας συμπληρώνεται με ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, στα μαθήματα κατεύθυνσης και σε μαθήματα γενικής παιδείας, όπου το σχολείο κρίνει αναγκαίο.  Επιπλέον υλικό, που ενισχύει και συμπληρώνει τη διδακτέα ύλη, παρέχεται από τη Σχολή διευκολύνοντας έτσι το διδακτικό έργο. Η αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων γίνεται με κάθε τύπου δοκιμασίες που τα αποτελέσματά τους ανακοινώνονται και αναλύονται σε γονείς και μαθητές. Η πληροφόρηση μαζί με την παιδαγωγική και ψυχολογική στήριξη βοηθούν τα παιδιά να έχουν μια θετική και υπεύθυνη στάση σε ό,τι αφορά την πρόοδό τους.