ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Ξένες Γλώσσες - Τα Γερμανικά στο Γυμνάσιο - Λύκειο

Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο το μάθημα των Γερμανικών γίνεται σε επίπεδα, δηλαδή δημιουργούνται μικρά ομοιογενή τμήματα, τα οποία φιλοξενούν μαθητές του ίδιου περίπου επιπέδου γνώσεων. Έτσι επιτυγχάνονται οι εξής σημαντικοί στόχοι:

• Οι μαθητές διδάσκονται με ρυθμό που ανταποκρίνεται στις δυνατότητές τους και ικανοποιεί τις ανάγκες τους, μπορούν δηλαδή όχι μόνο να καλύψουν κενά, αλλά και να προχωρήσουν πιο γρήγορα.

• Κάθε μαθητής οδηγείται στον συντομότερο δυνατό, αλλά και καταλληλότερο χρόνο στις εξετάσεις, για την απόκτηση των πτυχίων του Ινστιτούτου Goethe .

• Οι μαθητές δεν έχουν ανάγκη βοήθειας με μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων στο σπίτι.


ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής αποκτά το πρώτο βασικό δίπλωμα του Ινστιτούτου Goethe (Zertifikat B1 für Jugendliche) στο τέλος της Β' Γυμνασίου. Κατόπιν ακολουθούν το Δίπλωμα Zertifikat B2 für Jugendliche (Γ' Γυμνασίου έως τα μέσα της Α' Λυκείου) και το Δίπλωμα Zertifikat C1 für Jugendliche (Α' έως Β' Λυκείου). Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών της Σχολής στις εξετάσεις για τα Διπλώματα του Ινστιτούτου Goethe βρίσκονται σταθερά 20-25% πάνω από τον αντίστοιχο πανελλαδικό Μέσο Όρο. Τελειώνοντας το Λύκειο οι μαθητές μας είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για σπουδές είτε σε σχολές ελληνικών Α.Ε.Ι., όπου απαιτείται η γνώση της γερμανικής γλώσσας (Γερμανική Φιλολογία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολές Μ.Μ.Ε.) είτε σε Α.Ε.Ι. Της της Γερμανίας ή άλλων γερμανόφωνων χωρών.

Οι μαθητές του Λυκείου της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής που βρίσκονται σε επίπεδο γνώσεων Γερμανικών Β2 – C1 έχουν στη Β’ Λυκείου τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Δίπλωμα TestDaF, το οποίο έχει απεριόριστη ισχύ και επιτρέπει σε συνδυασμό με τη βαθμολογία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις την έναρξη σπουδών σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας. Παράλληλα λειτουργεί στη Σχολή μας Γραφείο Γερμανόγλωσσωv Σπουδών. Στόχος είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (μαθητών, αποφοίτων και γονέων) για τις δυνατότητες σπουδών όλων των επιπέδων (Bachelor, Master ή PhD) στις γερμανόφωνες χώρες, η βοήθεια στην επιλογή της κατάλληλης Σχολής, η καθοδήγηση στη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών και υποβολής της αίτησης, η ενημέρωση για τη φοιτητική ζωή στο εξωτερικό, καθώς και η δημιουργία δικτύου αποφοίτων της Ερασμείου που φοιτούν σε γερμανικά / αυστριακά / ελβετικά Α.Ε.Ι. Διοργανώνονται επίσης τακτικές ενημερωτικές ομιλίες με εκπροσώπους της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και άλλων φορέων. Πληροφορίες για θέματα σχετικά με σπουδές στις γερμανόφωνες χώρες παρέχει στους ενδιαφερόμενους ο Υπεύθυνος του Τμήματος Γερμανικών κ. Κουκίδης.