ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Ξένες Γλώσσες - Το μάθημα των Αγγλικών

Βασικοί άξονες του μαθήματος των Αγγλικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αποτελούν οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, η χρήση εποπτικών μέσων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, αλλά και η καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.
Με δεδομένο ότι η γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού, η διδακτική διαδικασία δεν εξαντλείται στην προετοιμασία για την απόκτηση των τίτλων γλωσσομάθειας, αλλά υποστηρίζει τον επικοινωνιακή φύση και τη λειτουργικότητα της γλώσσας, ενσωματώνοντας και στοιχεία του αγγλικού πολιτισμού. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να ομιλούν την αγγλική γλώσσα με άνεση αλλά και να γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό της.

ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Η αγγλική γλώσσα στο Δημοτικό διδάσκεται τρεις φορές την εβδομάδα, με στόχο την αποτελεσματικότερη παραγωγή της γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου:

Η εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας γίνεται στην Α' Δημοτικού. Μέσα από ακουστικά ερεθίσματα (μέθοδος play and learn), τα παιδιά αποκτούν ένα βασικό λεξιλόγιο που τους επιτρέπει να κατανοούν απλούς διαλόγους και να σχηματίζουν μικρές προτάσεις.

Στην Γ΄ Δημοτικού, εξασκούνται όλες οι δεξιότητες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή του προφορικού λόγου. Αυτός ο στόχος συνεχίζεται και στην Δ' Δημοτικού, όπου ενισχύεται πλέον η παραγωγή γραπτού λόγου (writing portfolios).

Στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές χωρίζονται σε ομοιογενείς ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες τους (μέθοδος streaming). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα πιο εξατομικευμένο μάθημα με επίκεντρο τον μαθητή. Έτσι, τελειώνοντας το Δημοτικό, οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει γλωσσική συγκρότηση, κατακτώντας τα δύο πρώτα βασικά επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Α1 , Α2), ενώ οι πιο προχωρημένοι από αυτούς βρίσκονται ήδη σε επίπεδο Β1.Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Στο Δημοτικό, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τους τίτλους γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Cambridge, YLE-Young Learners English (επίπεδο Α1-Α2) αλλά και KET -Key English Test (επίπεδο Α2). Το σχολείο μας έχει ειδική συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και αποτελεί εξεταστικό κέντρο του Βρετανικού Συμβουλίου για τις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge, στις οποίες συμμετέχει με τεράστια επιτυχία (100% το 2014 & 100% το 2015).

ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται σε τμήματα επιπέδων (μέθοδος streaming). Έτσι έχουμε ομοιογενή τμήματα, που αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τον διαθέσιμο χρόνο για να αποκτηθούν οι γνώσεις που απαιτούνται και να προετοιμαστούν οι μαθητές μας επαρκώς για τις εξετάσεις των διαφόρων τίτλων γλωσσομάθειας.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τους τίτλους γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Cambridge ΡΕΤ-Preliminary English Test (επίπεδο  Β1) και FCEfS – First Certificate in English for Schools (επίπεδο  Β2), αλλά και για τον τίτλο γλωσσομάθειας ECCE – Εxamination for the Certificate of Competency in English (επίπεδο B2) του Πανεπιστημίου Michigan. Ανάλογα με το επίπεδό τους, το αργότερο μέχρι την Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές μας έχουν αποκτήσει τους συγκεκριμένους τίτλους.

Στη συνέχεια, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τους τελικούς και πιο απαιτητικούς τίτλους γλωσσομάθειας CPE Certificate of Proficiency in English (επίπεδο  C2) του Πανεπιστημίου Cambridge ή/και ECPE – Εxamination for the Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan (επίπεδο C2), τους οποίους και αποκτούν έως τα μέσα του Λυκείου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)
Στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών ανατίθεται στους μαθητές μας ερευνητική εργασία (Project). Τα οφέλη είναι πολλαπλά: Οι μαθητές  εργάζονται ομαδο-συνεργατικά, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εργαλεία παρουσιάσεων. Ερευνώντας θέματα επιλογής τους, αποκτούν επιμέρους λεξιλόγιο ως προϊόν δικής τους έρευνας, και επιπλέον, ενισχύουν τις δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills) καθώς παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε εκδήλωση που διοργανώνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών στη Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές μας προετοιμάζονται -εφ’ όσον το επιθυμούν- για τις εξετάσεις του IELTS (International English Language Testing System). Το IELTS αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας ανά τον κόσμο, απαραίτητη για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, να μετοικήσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το σχολείο μας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την επιλογή προγράμματος σπουδών, και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων στη φάση υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων προς τα πανεπιστήμια της Βρετανίας.