ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Δίδακτρα - Νηπιαγωγείο

Δίδακτρα τρέχοντος σχολικού έτους:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Προνήπιο & Νήπιο)
Βασικό πρόγραμμα με σχολικό: 6.680 €