ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Δίδακτρα - Γυμνάσιο

Δίδακτρα τρέχοντος σχολικού έτους:

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βασικό πρόγραμμα με σχολικό: 7.780 €