ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Η πρόοδος και οι επιτυχίες των μαθητών της Σχολής μας στις Ξένες Γλώσσες

Στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή διδάσκονται η Γερμανική ως πρώτη και η Αγγλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Επιδίωξή μας είναι να προχωρήσουν οι μαθητές μας και στις δύο γλώσσες όσο πιο ψηλά μπορούν και να αποκτήσουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Οι παρακάτω πίνακες απεικονίζουν την πορεία και πρόοδο των μαθητών μας:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Τάξη

Δίπλωμα

Πανελλήνιο ποσοστό επιτυχόντων

Ποσοστό επιτυχόντων Ερασμείου

Ε’ Δημοτικού

FIT 1

98%

100%

ΣΤ’ Δημοτικού

FIT 2

93%

100%

Α’ Γυμνασίου

 

 

 

Β’ Γυμνασίου

Zertifikat B1 für Jugendliche

69%

95%

Γ’ Γυμνασίου

Zertifikat B2 für Jugendliche

56%

80%

Α’ Λυκείου

Zertifikat C1 für Jugendliche

47%

72%

Β’ Λυκείου

TestDaF

Δεν ανακοινώνεται.

100%

Αποτελέσματα παρελθόντος έτους

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ECCE (Β2)  
(UNIVERSITY OF MICHIGAN)

2012: 100%
2013: 64,7%
2014: 75%
2015: 87,5%
2016: 91%  

ECPE (C2)  
(UNIVERSITY OF MICHIGAN)

2012: 77,7%
2013: 100%
2014: 84,2%
2015: 82,3%
2016: 86%FCE (B2)  

(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)


2012: 90,6%
2013: 71,4%
2014: 82,1%
2015: 80%
2016: 96%

(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:  74%)


CPE (C2)  
(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)


2013: 75%
2014: 80%
2015: ---
2016: 86%

(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 52,8%)